Y does my stomach hurt?

I have like a pressuer comming from the middle of my stomach. When I put jeans on it got worse but now it doesnt hurt so much. Why does it hurt

Answer #1

If your a girl, maybe your havin your period. Ask your mom

More Like This
Ask an advisor one-on-one!
Advisor

Võ Xuân Sơn - Kiến thức đông y

Kiến thức đông y, Bài thuốc, Cây thuốc quý

Advisor

Dịch vụ hồ sơ Y Dược

Y tế, Dược phẩm, Phòng khám

Advisor

Thiết bị y tế Hanokyo

Thiết bị y tế, Phân phối sản phẩm, Kinh nghiệm hơn 10 năm

Advisor

Công ty TNHH thương mại và dị...

Dịch vụ y tế, Thương mại, Sản phẩm y tế

Advisor

Agencia de Seguros Dulcinea

Seguros de salud, Seguros médicos, Seguros privados