What did you think of spider-man 3?

What did you think of spider-man 3?

Answer #1

hated it

Answer #2

umm its ok lol !

Answer #3

um it was ok!

Answer #4

I think it was aight.

More Like This
Ask an advisor one-on-one!
Advisor

The News Fetcher

Pop culture news, Entertainment news, TV show updates

Advisor

Cao Thủ Soi Cầu

Dự đoán xổ số, Trò chơi may rủi, Giải trí

Advisor

Kết quả TV

Xổ số, Truyền hình trực tiếp, Dịch vụ trực tuyến

Advisor

Kết quả TV

Xổ số, Truyền hình trực tiếp, Giải trí

Advisor

Kết quả TV

Xổ số, Truyền hình, Giải trí