What does ty mean on msn?

in msn and bebo etc when someone uses ty what does it mean???

Answer #1

Ty means thank you

Answer #2

thank you

Answer #3

Yes, ty means Thanks You… TY :)

Answer #4

Thank you x

More Like This
Ask an advisor one-on-one!
Advisor

Công ty Dịch vụ Kế toán và Th...

Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thành lập công ty, Tư vấn thuế

Advisor

Công ty Luật Hùng Sơn

Tư vấn doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư nước ngoài

Advisor

Công ty bảo vệ Đất Việt

Dịch vụ bảo vệ, An ninh, Bảo vệ chuyên nghiệp

Advisor

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp ...

Dịch vụ bảo vệ, An ninh, Giữ xe

Advisor

Công ty dịch thuật hàng đầu V...

Dịch thuật, Dịch vụ ngôn ngữ, Dịch thuật chuyên ngành