LAN nickname

what wud be a good nick for playing games on LAN

Answer #1

Anything non-sexual or non rascist etc or imcool will do just fine.

Seriously just go to a bunch of internet forums and look what people call themselves. You just need inspiration it aint my decision what your username will be lol it should be chosen by you.

Answer #2

JACKIE Chan

More Like This
Ask an advisor one-on-one!
Advisor

CCTV Camera

Lắp đặt camera quan sát, Hệ thống nhà thông minh, Hệ thống báo cháy

Advisor

Web Kí Tự - 999 Kí Hiệu Đặc B...

Tên miền và Hosting, Game và Giải trí trực tuyến, Thiết kế đồ họa và Marketing

Advisor

Hiếu Google

Marketing online, Thủ thuật máy tính, Kiến thức tài chính

Advisor

sv388.fan

Domain Names, Online Business, E-commerce

Advisor

Cao Minh Computer

Thi công mạng văn phòng, Lắp đặt hệ thống mạng, Sửa chữa mạng văn phòng