30th march - 30th july 5 or 4 months

30th of march to july the 30ths is that 4 months or 5 :S

Answer #1

4 months

Answer #2

4 months

More Like This
Ask an advisor one-on-one!
Advisor

Marcos Antonio Grecco

Serviços Profissionais, Consultoria, Negócios e Finanças

Advisor

मार्चिंग शीप

व्यावसायिक सलाहकार, मानव संसाधन परामर्श, लोग प्रबंधन प्रक्रिया

Advisor

Evan Gilbert-Katz

Evan Gilbert-Katz

Advisor

Benito Novas

Marketing Strategist, Physicians, Regenerative Medicine

Advisor

Địa Ốc Thịnh Vượng

Bất động sản, Kinh doanh và Marketing, Tư vấn và Hỗ trợ khách hàng