What is a 13 letter word for Enlargement?

its for a science cross word about cells. M f c t n ?

Answer #1

magnification

Answer #2

thxx :)

Answer #3

no problem

More Like This
Ask an advisor one-on-one!
Advisor

Những Câu Nói Hay

Blog cá nhân, Trí tuệ và kiến thức, Gia đình và mối quan hệ

Advisor

job3s.vn

Nhân sự và Tuyển dụng, Viết lách và Biên tập, Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ thông tin