Funadvice Logo

Contact UniMall Việt Nam

Home People UniMall Việt Nam

Ask UniMall Việt Nam for advice. Or contact UniMall Việt Nam about business opportunities or anything else.


UniMall - sàn thương mại điện tử chuyên cung cấp các sản phẩm Gia Vị, Thực Phẩm, Đồ uống, Nông Sản và Trà chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế FSSC, Halal, ISO 2009:2015. Chúng tôi mang đến trải nghiệm ẩm thực phong phú và tiện lợi cho cuộc sống hiện đại, lan tỏa hương vị Việt đến 5 châu.

Địa chỉ: 20 Phố Mới, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng

SĐT: +84 0356105899

Website: https://unimall.vn/

Link MAP: https://goo.gl/maps/LZXMK7jZBmarNnzh9

#unimall #giavi #giavithucpham #giavithucphamvietnam #Nongsan #Tra #spicevietnam #Spices&herbs #Foodspices #Spicesinvietnam #Foodstuff #Organictea #Vietnamesetea
-------------------------------------------------
UniMall - Ecommerce platform specializing in providing high quality Spices, Foodstuffs , Drinks, Agricultural Products and Organic Tea meeting the international standards FSSC, Halal, ISO 2009:2015. We bring a rich and convenient culinary experience to modern life, spreading Vietnamese flavors to 5 continents.

Address: 20 Pho Moi, Thuy Son, Thuy Nguyen, Hai Phong

Tel: +84 0356105899

Website: https://unimall.vn/

MAP Link: https://goo.gl/maps/LZXMK7jZBmarNnzh9

https://www.youtube.com/channel/UCpa5xYUOwFvncN603HW9wBQ
https://twitter.com/uni_mall
https://www.facebook.com/UniMallvietnam
https://www.instagram.com/unimallvietnam/
https://www.pinterest.com/unimallvietnam