Funadvice Logo

Contact Lương Lễ Hoàng

Home People Lương Lễ Hoàng

Ask Lương Lễ Hoàng for advice. Or contact Lương Lễ Hoàng about business opportunities or anything else.


Chuyên gia Lương Lễ Hoàng trở về làm việc tại Việt Nam. Ông dần trở nên quen thuộc với độc giả trong và ngoài nước qua hàng trăm bài viết về chuyên môn ngành Y trên nhiều báo và tạp chí.
Địa chỉ: 148 Hoàng Hoa Thám, p.12, q. Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam
Website: https://qik.com.vn/chuyen-gia-tu-van/chuyen-gia-luong-le-hoang-70.html
Email: tuvanykhoa@qik.com.vn
Sdt: 02862936629
#QikHair #Qik #LuongLeHoang