Funadvice Logo

Contact Goship

Home People Goship

Ask Goship for advice. Or contact Goship about business opportunities or anything else.


Goship là nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực quản lý giao hàng. Goship giúp các doanh nghiệp Thương mại điện tử đơn giản hóa việc giao hàng với việc tạo vận đơn, quản lý vận đơn, theo dõi vận đơn, tiền thu hộ… chỉ trong một nơi duy nhất.
#goship.io
090 207 1688
360 Giải Phóng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội