Funadvice Logo

Contact gia su lop 12

Home People gia su lop 12

Ask gia su lop 12 for advice. Or contact gia su lop 12 about business opportunities or anything else.


Gia sư được tuyển chọn chủ yếu ở những trường đại học uy tín như Bách Khoa, Y Dược, kinh tế, sư phạm ở trên địa bàn thành phố. Điều kiện để được chọn cho loại dịch vụ này là điểm thi đại học của các gia sư phải cao, chuyên môn về nghề giáo được đào tạo bài bản.