Funadvice Logo

Contact Samraya056

Home People Samraya056

Ask Samraya056 for advice. Or contact Samraya056 about business opportunities or anything else.


بت فوروارد از جمله سایت هایی است که در زبان های زیادی در اختیار کاربران قرار گرفته است. این موضوع به تنهایی نشان دهنده آن است که سازندگان این وب سایت در تلاش هستند که تمامی قسمت های این وب سایت را به طور حرفه ای طراحی کنند و نخواسته اند که تنها به دو زبان انگلیسی و فارسی در دسترس باشد.