About lize

lize.vn là trang chuyên tin tức tổng hợp, cung cấp những kiến thức hữu ích cho mọi ngươi....#lize
Địa chỉ: 630 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Phone: 0932283948

Contact Me


People near lize