Nhà Máy Sản Xuất Phúc Long

Nhà Máy Sản Xuất Phúc Long

About Nhà Máy Sản Xuất Phúc Long

Nhà Máy HaDra chuyên sản xuất và cung cấp Thang Máng Cáp, Thang cáp, Máng Cáp, Vỏ Tủ Điện, Tủ Điện, Cửa Thép Chống Cháy, Cửa Chống Cháy, Ống Gió, Ống Thông Gió,...
#hadra
Km 22 - Đại Lộ Thăng Long - Quốc Oai - Hà Nội 100000
Phone : 0975636263

Contact Me


People near Nhà Máy Sản Xuất Phúc Long