About The Ori Garden

The Ori Garden Đà Nẵng là dự án nhà ở xã hội tiêu chuẩn Nhật Bản. Giá bán căn hộ The Ori Garden Đà Nẵng chỉ từ 1 tỷ đồng.
Hotline: 0929 292 606

Contact Me


People near The Ori Garden