Lương Lễ Hoàng

Research, Doctor, Book Writer ,expert

About Lương Lễ Hoàng

Chuyên gia Lương Lễ Hoàng trở về làm việc tại Việt Nam. Ông dần trở nên quen thuộc với độc giả trong và ngoài nước qua hàng trăm bài viết về chuyên môn ngành Y trên nhiều báo và tạp chí.
Địa chỉ: 148 Hoàng Hoa Thám, p.12, q. Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam
Website: https://qik.com.vn/chuyen-gia-tu-van/chuyen-gia-luong-le-hoang-70.html
Email: tuvanykhoa@qik.com.vn
Sdt: 02862936629
#QikHair #Qik #LuongLeHoang

Contact Me


People near Lương Lễ Hoàng