Yến Sào Đức Sanh

Yến Sào, Tổ Yến, Tổ Yến Sào

About Yến Sào Đức Sanh

Yến Sào Đức Sanh chuyên cung cấp các dòng yến sạch, yến sào cao cấp như: tổ yến thô, yến tinh chế, yến rút lông, tổ yến chưng sẵn, chân yến.
Thông tin liên hệ chi tiết:
SĐT: 0869 13 13 79
Website: https://yensaoducsanh.vn/
Địa chỉ: Số 442, Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10, HCM
Google maps: https://goo.gl/maps/P5MFNqxGNj5o4UEj8
#yensaoducsanh #yensaocaocap #toyentho #yentinhche #yenchungsan

Contact Me


People near Yến Sào Đức Sanh