VTChemical

Writer, Singing

About VTChemical

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoá Chất VT
Địa chỉ: 17B Đường số 9, Khu Phố 3, Phường Linh Trung , TP.Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Mã Số Thuế: 0311812237
Điện Thoại : 028 62839338 Fax: 028 37228840
Email: hoachatvt@gmail.com

Lĩnh Vực Kinh doanh:
Chuyên Bán Cao lanh nung AnTec C98 S. Zeolite Than Hoạt Tính. Zinc sulfate – Kẽm Việt Nam – Kẽm ngậm nước. Bột Talc Aihai – Ai hai Powder. Bán Vôi Bột. Bột Cao Nhôm. Cao Lanh Nhẹ Đã Qua Nung DG 80. Bentonite Ấn Độ. Aluminium Sulfate. Barium Chloride Dihydrate. Sodium Percarbonate Tablet . Oxy Viên. Calcium Chloride. Zeolit Indonesia Indo. Bột Talc Shimao. Jinhou. Aihai. Titanium Dioxide. Titan. TiO2. Boric Acid. Bột Kẽm Oxit. ZnO. Acid Sulfamic. H3NSO3. Bột Kẽm. Zn. Ammonium Persulphate. APS. Sodium Persulphate. PPS. Potassium Persulphate. KPS. Dolomite....

Contact Me


People near VTChemical