laqueenara

reading, writing, Websites

About laqueenara

La Queenara là dự án bất động sản xây dựng tại tp. Hội An, Quảng Nam. La Queenara là dự án đô thị nghĩ dưỡng phức hợp đầu tiên tại Việt Nam có sổ đỏ lâu dài.
Hotline: 0929 292 606
Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam

Contact Me


People near laqueenara