Công ty Cổ Phần Giấy Hải Tiến

Công Ty Cổ Phần Giấy Hải Tiến

About Công ty Cổ Phần Giấy Hải Tiến

Bắt đầu từ năm 1989, thương hiệu Giấy Hải Tiến đã xuất hiện trên thị trường qua sự ra đời của cơ sở sản xuất giấy Hải Tiến. Sau hơn 30 năm hoạt động hiệu quả, thương hiệu Giấy Hải Tiến đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc trên thị trường cả nước đặc biệt là Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung - nơi Hải Tiến chiếm được thị phần lớn.
Địa chỉ : Huỳnh Tấn Phát, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 100000
Phone : 02436754675

Contact Me


People near Công ty Cổ Phần Giấy Hải Tiến