@genz

Marketing, Designing, Digital

About @genz

GenZ Academy là trung tâm dạy học kỹ năng thực chiến bao gồm Thiết kế đồ họa, Digital marketing dành cho người trẻ có ước vọng hoàn thiện tư duy, kỹ năng của bản thân mình.
Website: https://genzacademy.vn
Địa chỉ: 23 Đường 6, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức
Gmail: genzacademyvn@gmail.com
Số điện thoại: 091 556 78 41.

Contact Me


People near @genz