Raidenbo03

Raidenbo03, 1234511111

About Raidenbo03

Với kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi thường chơi với số vốn 2000$ và mình chia nhỏ nó ra thành 200 lần. Mỗi ngày chúng tôi chỉ cần kiếm đủ từ 0,5-2% là sẽ dừng lại (khoảng 200.000 – 800.000đ) thế là ngon lắm rồi. Từ khi biết cách này chúng tôi chưa bao giờ bị cháy tài khoản, còn trước đó thì do tham lam, hơn thua với thị trường nên rất thường xuyên bị cháy tài khoản.

Contact Me


People near Raidenbo03